Начало

  • За Църквата
    Арменската Апостолическа Църква е една от древноизточните църкви и от най-древните християнски църкви. Християнството е донесено в Армения от апостолите Вартоломей и Тадей, поради което се нарича Апостолическа.
  • За Арменците
    Арменците са нация, живееща в Кавказкия регион и Мала Азия. Арменската нация е съсредоточена главно в Армения и съседните й страни – Нагорни Карабах (историческо наименование Арцах), Грузия, Иран и Турция (Цариград).
  • Арменците в България

    Арменците в България са от една страна изключително устойчива общност, съхранила своята идентичност и в години, когато това не е било лесно, от друга, те са напълно интегрирани в българското общество.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арменци и българи споделят общи християнски ценности от векове.

Свидетелства за заселване на арменци по българските земи има още от V в., където се говори за конни войници и техните семейства от подвластната на Византия Източна Армения. Исторически източници говорят и за православни арменци, помогнали в основаването на Бачковския манастир в далечната 1083 г. За арменското население тук съдим и от пътеписи на дипломати и духовници от края на 17 в., които разказват за арменски параклиси и дървени църкви, изградени край Бургас.

Във времена на исторически промени, сътресения и заплахи, именно вярата е била обединяващо единство и опора за запазване културата, традициите и ценностите на двата народа.

Арменците в България са изключително устойчива общност, съхранила своята идентичност, но и в същото време са напълно интегрирани в българското общество, като участват във всички сфери на обществения живот. Исторически са известни като сръчни майстори в традиционни за общността занаяти – бижутерство, часовникарство и др.

Днес немалко арменци в България се изявяват в новите професии в сферата на технологиите. Много са и свързаните със съвременната българска култура и наука арменски имена. Присъствието на арменски фамилии сред създателите на българската култура и наука пък стимулира и друг процес – интересът на българското общество към арменската култура и история.