Наем зала

 

– в работно време от 9 до 17 ч.:

за 1 час                                                                              –     40 лв;

за 2 часа                                                                            –     75 лв;

за ½ ден: от 9 до 13ч. или от 13 до 17 ч.                      –    132 лв;

след 17 ч. за 4 часа                                                          –    140 лв;

за цял ден /8 часа/                                                           –     260 лв;

след 18 ч.: за 1 час                                                            –     50 лв;

за 2 часа                                                          –     85 лв;

 

– след работно време: 4 часа от 17 до 21 ч.                           –    200 лв;

след 21 ч.  –   60 лв. за всеки час                                    

Наем за проектор – 10 лв. на час.

Наемът за час включва: зала; столове; маси; озвучаване без техник /музика

самостоятелно/; дъска-флипчарт.

NS1.bg