Списък с дарители

КТИТОР:
СЕМ. МАРКАР ШИРИНЯН
СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИ ЗА НОВА ЦЪРКВА

 

001. Г-н Папазян от Виена 10000 USD
002. Левон Аведисян от Русе 10000 BGN
003. Аршалуйс Кадян 50000 BGN
004. Дарител 38250 BGN
005. Азнив Гарабедян 10000 BGN
006. Софи Мъгърдичян 5000 BGN
007. Люси и Вартан Малхасиян 1100 BGN
008. Меружан Вартанян 10000 BGN
009. Артюн Бояджян 100000 BGN
010. Ани Мардиросян 5000 BGN
011. Адрине Иванова 20000 BGN
012. Саркис Артунян 10000 BGN
013. Сем. Каракашян 50000 BGN
014. Займар Нишанян 1000 BGN
015. Маник Хачикян 50000 BGN
016. Такухи Крикор Озанян 10000 BGN
017. Забел Балян 100000 BGN
018. Хачик Хачикян 50000 BGN
019. Сем. Елвира и Хайг Хайрабедян 100 USD
020. Кеворк Сакъзлян 100 USD
021. Оханес Манукян 100 USD
022. Мариам Крикорян 50 USD
023. Свободка Кофарджиева 10000 BGN
024. Вартан Вартанян 100 USD
025. Хмаяг и Луиза Маръшлян 50 USD
026. Вартан Прап и Папкен Вартанян 20 USD
027. Хоменънтмен от гр. Русе 10000 BGN
028. Алис Тютюнджиян 100 USD
029. Симон Агоп Куюмджиян 20000 BGN
030. Артин Пилибосян 5000 BGN
031. Баруйр Бохосян 40 USD
032. Диран Парикян 5000 BGN
033. Арман Киразян 10000 BGN
034. Кристиан Румян 10000 BGN
035. Такухи Гелиболян 100000 BGN
036. Саркис Папазян (“Пулсар”) 60000 BGN
037. Вреж Ашчиян 1000 BGN
038. Църковно настоятелство гр. Русе 10000 BGN
039. Имасдун Шахбазян 30000 BGN
040. Минас Берберян 177700 BGN
041. Андонян и Мариносян 53250 BGN
042. Сирануш и Аник Маниелян 50000 BGN
След деноминацията в България:
043. Сем. Апкарян 2000 USD
044. Крикор Алахвердян 20 DM
045. Хайг Казанджян 50 BGN
046. Аница Вартересян 25 BGN
047. Керопе Каспарян 40 BGN
048. Назик Хайрабедян 20 BGN
049. Мануг Лимонджян картина “Видението на Св.Григорий Просветител”
050. Сима Татеосян; Адрине Татеосян гоблен “Възкресение Христово”
051. Сета Чилингирян 50 BGN
052. Сем. Джамезикян 100 BGN
053. Зъварт Хиндлян 50 BGN
054. Соня и Карник Аджемян 250 BGN
055. Величка и Рафаел Дердерян 50 USD
056. Вартухи Сиракова 50 BGN
057. Виктория Воденичарова 40 USD
058. Софи и Антон Антови 20 BGN
059. Варужан Татеосян; Хайг Татеосян 50 BGN
060. Мари Халоян 20 BGN
061. Джон Караджян 500 EUR
062. Николай Дишлянов 50 BGN
063. Дарител 2000 BGN
064. Архитект Каракашян 1345 BGN
065. Софи Антонова 20 BGN
066. Хачик Чалгъджян 50 BGN
067. Мадлен Халоян 20 BGN
068. Сем. Панчовски 50 BGN
069. Соня и Ануш 50 BGN
070. Сем. Налджян 200 BGN
071. Сем. Ховановик 200 BGN
072. Сем. Сета и Вахе Метшимян 100 BGN
073. От потомците на арменци от Ада Пазар 340 BGN
074. Николай Стефанов 50 BGN
075. Дарение от концерт на Мари Басмаджян 50 BGN
076. Парсех /Поли/ и Рафи Тавитян 3000 USD
077. Виктория Календжиян 100 BGN
078. Кмет на район “Витоша” – г-н Иванов 100 USD
079. Мери Балян 2000 USD
080. Емма Гарабедян 100 BGN
081. Огнян Делибозов 200 BGN
082. Сем.Гарабед Казасян 1600 BGN
083. Мари Чакърова 500 BGN
084. Ашхен Казазян 50 BGN
085. Сем. Боварян 100 BGN
086. Сем. Такухи и Крикор Озанян 100 BGN
087. Дер Кусан Хадавян 100 BGN
088. Михран Бохосян 300 BGN
089. Мардирос Мардиросян 840 EUR
090. Хайгаз Мурадян 500 EUR
091. Сем. Арусяг и Томас Мардиросян 1000 EUR
092. Зеноб Газазян 3925 BGN
093. Арпине Пилигян 1000 EUR
094. Сърпухи Багдасарян 100 BGN
095. Юлия Берберян 100 BGN
096. Сем.Хачикян 20 BGN
097. Сем. Мъгърдичян 60 BGN
098. Партик Унанян 105 BGN
099. Сем. Шемедикян 100 BGN
100. Забел, Искухи и Астик Яхджиян 700 BGN
101. Александър Мардиросян 100 BGN
102. Каприелян 50 BGN
103. Мери Закарян 195 BGN
104. Ховиг Харутюнян 3000 BGN
105. Карен Арутюнян хидроизолацията на новата църква
106. Хасмик Къстърян 60 BGN
107. Славица Радева 100 BGN
108. Едуард Апик Гарабедян 90 BGN
109. Алан Аствадзадурян 20 BGN
110. Дарител от Пловдив 211 BGN
111. ЕТ “Бела – Бедрос Шакарян” 1050 BGN
112. Едуард Саркис Манукян 2500 BGN
113. Варто Манукян 240 BGN
114. С-ва Нишанян и Шамлян 100 USD
115. Силви Таниелян 2840 BGN
116. Мария Миткова 80 BGN
117. Кристапор Доникян 100 BGN
118. Доник Матикян 100 BGN
119. Хачик Доникян 100 BGN
120. Нъварт Саркисян 120 BGN
121. Йохан Мектубчиян 100 BGN
122. Сем. Задикян 100 BGN
123. Филип Пилибосян 20 BGN
124. Байцар Агопян 100 BGN
125. Хрипсиме Думанян 100 BGN
126. Рафи Яхджиян 100 BGN
127. Ануш Арабаджян 50 BGN
128. Сем. Ванлян 100 BGN
129. Алис Постаджян 10 BGN
130. Рупен Чавушян от гр. Пловдив 100 BGN
131. Изабел Хачик Гарабедян 1000 BGN
132. С-ва Гарджарян и Аведисян 100 USD
133. Саваян и Солемезян 100 USD
134. С-ва Нурикян, Тавитян и Балян 300 USD
135. С-ва Пантикян, Алахвердян 100 USD
136. Чек от “Арарат Арминиън Сусиате” Ню Йорк 51149,18 USD
137. Асо Тавитян 99980 USD
138. Хилда Кадян 1000 USD
139. Сем. Мъсърлян 665 USD
140. Карекин Барсамян 190 EUR
141. Манукян 200 BGN
142. Карекин Стефанов 100 BGN
143. Сем.Кераганян 50 BGN
144. Сем. Хорен Парунакян 300 BGN
145. Сем. Фендян 20 BGN
146. Мари Бейлерян от гр. Варна 50 BGN
147. Левон Тавитян от гр. Варна 50 BGN
148. Анахид Сарафян 50 BGN
149. Мери Закарян 100 BGN
150. Сем. Филипови 50 BGN
151. Вержин Доникян 50 BGN
152. Сем. Агопян 100 BGN
153. Мари Тепеликян 200 BGN
154. Хрипсиме Инджян 5 BGN
155. Сем. Хачадурян дарение за църковния кръст на купола 1500 BGN
156. Крикор Шахинян 80 BGN
157. Нишан Кара 100 USD
158. Берч Скендер 100 USD
159. Елда Фенерджян 50 USD
160. Мари Хазар Сарафян 500 BGN
161. Елизавета Борисова Шавкуло 200 BGN
162. Столична голяма община 160000 BGN
163. Антраник от чужбина с банков превод 1000 USD
164. Торосян – Стефанови 170 BGN
165. Фиданка Спасова 50 BGN
166. Сем. Каспарян 200 BGN
167. Хорен Киразян 1000 BGN
168. Сем. Токатлян 100 BGN
169. Ален Лозанов 150 BGN
170. Д-р Х. Мануелян 100 BGN
171. Сем. Хайрабедян 50 BGN
172. Луиза Бумадян 200 BGN
173. Томас Алексанян 150 BGN
174. Гарабед Вапорджиян 2000 BGN
175. Д-р Арман Тюрабян 120 BGN
176. Сем. А. Бохосян 200 BGN
177. Сем. Саркисян 400 BGN
178. Храчухи Мелконян 50 BGN
179. Дарения от дарители при д-р Забел Хюсюмян 880 BGN
180. Ованес Киразян дарение за църковния кръст на камбанарията 1870 BGN
181. Сем.Бедрос Нерсесян 350 USD
182. Таки Дервишян 110 USD
183. Алис Грънчарова 350 BGN
184. Д-р Падчаджян-Аждерян 400 EUR
185. Акаби Хазар Сарафян 1200 BGN
186. Църковно настоятелство гр. Шумен 2000 BGN
187. Лусин Мартин Асалор от продадените книги „Моята баба…..” 2000 BGN
188. Елза Хайг Гарабедян 500 BGN
189. Сем. Мозян 20 BGN
190. Сем.Чилингирян 45 BGN
191. Крикор Бедросян 150 BGN
192. Харутюн Киразян 500 BGN
193. Църковно настоятелство гр. Пазарджик 80 BGN
194. Еди Гюлян /”ДЖУЛИАНИ” ООД/ 16800 BGN
195. “Карагьозян” ООД /Сем. Гроник Карагьозян/ 12000 BGN
196. Аница Василева 100 BGN
197. Дарения от дискус 820 BGN
198. Сем. Манашян 50 BGN
199. Сем. Куюмджиян 100 BGN
200. Веселин Костов 50 BGN
201. Ончо Алексанян 105 BGN
202. С-ва Манукян, Калайджян, Куюмджян, Чалъкян 800 BGN
203. Арус Мъсърлян от гр. Варна 100 BGN
204. сем. Анахид и Симон Аждерян 1300 BGN
205. Сем.Крикор и Вартануш Топакбашян 50 BGN
206. Елиз Пачаджян 500 BGN
207. Сашо Симов 100 BGN
208. Хачик Хампарян 650 BGN
209. Сем. Дирухи Амуджян и Гаро Дердерян 600 BGN
210. Аршалуйс Киремиджиян 150 BGN
211. Сем. Женевиев и Завен Маркарян 200 BGN
212. Сем. Елиза и Нишан Нишанян 150 BGN
213. Дарение от продадени църковни календари 140 BGN
214. Ирина Нинова 220 BGN
215. Анелия Вътева 200 BGN
216. Сем.Проф. Гарабед Минасян 1000 BGN
217. Сем. Дайлерян 30 BGN
218. Анонимен дарител 100 BGN
219. Магджилда Кюпчян 50 BGN
220. Лудвик Хайрабедян 150 BGN
221. АУС”Ст. Ховагимян” 10 BGN
222. Сем. Ахегукян /Александър и Армине/ 300 BGN
223. Сахак Чалъкян 40 BGN
224. Сем. Хюсюмян 100 BGN
225. Сем. Серж Манашян 100 BGN
226. Оник Меджелян 1000 BGN
227. Сем. Проф. Гаро Мардиросян 200 BGN
228. Сем. Д-р Рупен Мектубчиян 1000 BGN
229. Вартануш Задикян 470 BGN
230. Мари Ширинян 200 BGN
231. Мадлен Тончева 600 BGN
232. Анаид Закарян /от приятели/ 200 BGN
233. Мери Балян /от приятели/ 250 BGN
234. Сем. Сета и Харутюн Чалгъджян 1000 BGN
235. Алис Къстърян 30 BGN
236. Арам Нурикян 100 BGN
237. Сем Такуи и Вахе Каракашян 200 BGN
238. Николай Дамянов 150 BGN
239. Валентин Андонов 150 BGN
240. Димитрина Димитрова 150 BGN
241. Д-р Кристине Куюмджиян 1000 BGN
242. Пламен Кръстев 20 BGN
243. Д-р Рупен Крикорян 50 BGN
244. Ерна Хубанова 200 BGN
245. Арно Харутюн Куюмджиян 10200 BGN
246. Виржиния Кристапор Доникян-Филипова 195 BGN
247. Сем. Ховагимян /Фани;Зари/ 100 BGN
248. Кеворк; Нишан; Парис Кабзамалян 50 USD
249. Сем.Завен Саваян 1000 EUR
250. Гаро Мамасян 100 BGN
251. Беатрис Агопян 100 BGN
252. Агоп Фендян 20 BGN
253. Мадлен Таниелян 300 BGN
254. С-ва Налджиян 1000 BGN
255. Карине Бабаян 310 BGN
256. Донка Петрова Пенчева 50 BGN
257. Сем. Виктория и Добромир Младжови 50 BGN
258. Вероника Саркисян от книги на Проф. Саркисян 24 BGN
259. Соня Агопян 200 BGN
260. Мери Балян 50 BGN
261. Михран Крикорян 10 BGN
262. Д-р Малвина Меджелян 300 BGN
263. Саркис Шахабохлу 40 BGN
264. Бердж Селма 20 BGN
265. Поликсена Хаджиева 100 BGN
266. Сем.Емил Аведисян 200 BGN
267. ХОМ-София 630 BGN
268. Силви Траянова 700 BGN
269. Църк. н-во Пловдив от продадени компл. книга и диск 93 BGN
270. Анахид Закарян 100 BGN
271. Сем. Хрант и Алис Сетян 100 BGN
272. Симон Агоп Куюмджиян 300 BGN
273. Соси Ташдзиян 100 BGN
274. Сем. Ховагимян /Фани и Зари/ в памет на Ехия,Софик,Елвира и Арман Авакян 100 BGN
275. ХОМ от Франция 230 BGN
276. Д-р Азнив Таквор Вартанян в памет на Таквор Вартанян 400 BGN
277. Сем. Дердерян 200 BGN
278. Сем. Потурлян 400 BGN
279. С-ва Хайгазун (Варуж); Арам; Варужан Татеосян и Янакиеви 160 BGN
280. Арно Артюн Мамасян 1000 BGN
281. Вахрам Киразян в памет на Хорен Киразян 100 BGN
282. Сем. Степан Папазян в памет на Шени Папазян 100 BGN
283. Аршалуйс, Хермине и Арлен Азарян в памет на Крикор Азарян 30 BGN
284. С-ва Саркисян-Божилови 500 BGN
285. Николай Кинов Лазаров 1000 BGN
286. Такухи Ованес Чавушян 1200 BGN
287. Анахид Чакмакова 4000 BGN
288. Ангелян 100 BGN
289. Димитър Желязков 100 BGN
290. Сем. Пол Боварян 1200 BGN
291. Сем. Елисавета и Емануел Лалеян 100 BGN
292. Сем. Кабзамалян в памет на Нишан Кабзамалян 100 BGN
293. Сем. Орманджиян 100 BGN
294. Весела Михайлова 100 BGN
295. Гарабед Баракян 1000 BGN
296. С-ва Хрипсиме Думанян и Рафи Яхджиян в памет на майка си Искухи Яхджиян 300 BGN
297. Хрипсиме Мартаян 200 BGN
298. Сем. Албояджиян 600 BGN
299. Сем. Марта и Хачик Шамлъян 100 BGN
300. Жана Делчева 20 BGN
301. Такухи Зотян в памет на родителите си 100 BGN
302. Макрине Жамгоджиян от САЩ в памет на брат си Торос Киремиджиян 100 BGN
303. Еожени Сакъз 520 BGN
304. България Еър Чартър 10000 BGN
305. Сем. Киркор и Арменухи Яхджиян 30 BGN
306. Сем. Мери и Борислав Стоянови 20 BGN
307. Сима Татеосян 690 BGN
308. Торос Торосян 10 BGN
309. Силви Таниелян и Венци Киров 700 BGN
310. Сърпухи Пантикян в памет на близките си 700 BGN
311. ХОМ клон Кътутюн – София дарение за строеж на кръщелно помещение в нова ц-ва в София 1700 BGN
312. Гаяне Орманджиян в памет на Агоп Орманджиян 300 BGN
313. Сем. Лалеян в памет на Емануел Лалеян 500 BGN
314. Елизабет Чавушян за кръщелното помещение 500 BGN
315. Ани Чавушян и семейство за кръщелното помещение 500 BGN
316. Хованес Анастасян за кръщелното помещение 1950 BGN
317. Шамирам Ахегукян в памет на баща си Диран Ахегукян 1000 BGN
318. Степан Алтунян 50 BGN
319. Ануш Торосян в памет на Маркрит Торосян 300 BGN
320. Сем .Зеноб Газазян 500 EUR
321. Арман Киразян в памет на Ованес и Алис Киразян 140 BGN
322. Сем. Такухи и Крикор Озанян в памет на Ованес Киразян 100 BGN
323. Мери Пантикян 50 BGN
324. Сузи Мурадян 500 BGN
325. От децата на лагер “Ънгер 2017 г.” 300 BGN
326. Мери Татеосян в памет на Агоп Орманджиян 50 BGN
327. Виолина Спасова 7200.68 BGN
328. Макрине Емирзиян 50 BGN
329. Мадлен Ширинян-Владова 100 BGN
330. Хрант Минасян 1000 BGN
331. Мари Бончева 200 BGN
332. Анник Кераганян-Хаджидимитрова 50 BGN
333. Д-р Кеворк Кайикчян 1000 BGN
334. Ирма Чоранова 50 BGN
335. Крикор Сърабян 1952 BGN
336. Нигохос Канарян 400 BGN
337. Хермина Емирян 120 BGN
338. Такухи Чавушян 100 BGN
339. Хилда Кадян 100 BGN
340. С-ва Нишанян и Шамлъян в памет на родителите си 200 BGN
341. Хрипсиме Керпичиян 40 BGN
342. Вероника Сакъз 100 BGN
343. Жанет Каспарян 100 BGN
344. Азнив Каспарян 100 BGN
345. Десислава Зигарова и Варужан Татеосян 50 BGN
346. Вики Папазян-Минасян 300 BGN
347. Хайк Саркисян 300 BGN
NS1.bg