Клуб на арменците в София

(Арменски Културен Дом)

Средище на арменците в София е техният културен дом – пространство за културни и образователни инициативи, срещи, а до началото на 2022г и мястото, където се помещаваше и православният храм „Света Богородица”. Понастоящем, църквата има своя самостоятелна сграда в близост до Арменския културен дом, на ул. Лайош Кошут 6.

Арменският дом е открит през 1936 г. и до днес той дава среда за проява на различни организации и инициативи.

Детска градина, скаути (Хоменътмен), женски благотворителен клуб (ХОМ), редакция на вестник „Ереван”, Арменски детски лагер „Ънгéр” (Приятел) са сред различните дейности, които развиват и обогатяват духа на арменската общност в София.

В сградата също така се помещават Многофункфионална зала “Крикор Азарян”, Кафе-библиотека “Агоп Мелконян”, двор-градина “Хамов-ходов”, които са подходящи за провеждане на различни видове събития като концерти, театрални постановки, рецитали, семинари, обучения, семейни празници и други. Сградата също така разполага и с помещения за провеждане на различни обучения и лекции.