Арменския дом с нова ремонтирана зала и кафене

От началото на месец август 2017-та година, Църковното настоятелство на Арменската църква започна основен ремонт на залата и кафенето в Арменския дом в София.

Подобен ремонт не се е случвал в последните 30 години в залата, поради което помещението беше сериозно амортизирано и в неугледен вид. Нерядко всички ние сме изпитвали неудобство да поканим гости в залата или кафенето, или за прилежащите санитарни помещения.

Църковното настоятелство започна ремонта с ясното съзнание, че средствата за него значително ще надхвърлят наличните суми, с които разполагахме. Но и бяхме наясно, че ако не започнем сега, няма кога друг път. Преди всичко решихме да дадем пример, а и да спестим част от нужните средства, като лично се заемем с някои от дейностите, които бяха по силите и възможностите ни – разглобяване и премахване на старите облицовки, прекарване на изцяло нова електрическа и слаботокова инсталации в двете зали, подмяна и монтаж на нова настилка в залата, всички бояджийски работи, както и редица от довършителните. В продължение на три месеца, ние и нашите доброволци работихме всеки уикенд. Не рядко, вършехме работата и през седмицата, за да можем да бъдем по ефективни.

Най-мотивиращо за нас беше, че с всеки изминал ден, с всеки следващ уикенд, помощниците се увеличават и срещнаме съпричастност от все повече хора, независимо от възраст и професия. Това ни показа, че сме на прав път.

За изпълнение на специализираните дейности наехме външен изпълнител, който изгради изцяло 3 нови санитарни възела и кухня.  Поставен бе гипсокартон по стените и таваните, като бяха подменени и 2 вертикални щранга в сградата.

До настоящия момент сумата за ремонта надхвърля 50 000 лева, като значителна част все още остава неиздължена към нашия строител (ангажиран и със строежа на новата ни църква в София) – „Бистрица билд” и неговия собственик г-н  Иван Гьорев.

Със завършването на проекта за ремонт на залата и кафенето считаме, че сме все по-близо до реализиране на една от основните цели на църковното настоятелство, а именно да създадем среда, в която да се събираме и развиваме онова специфично усещане за общност за нас и нашите деца, с което сме закърмени и виждаме като своя кауза да продължим.С обновяването на сградата и благоприятните условия за културни и социални мероприятия в нея, осигуряваме също така възможността, чрез отдаването й под наем, значителна част от издръжката й да бъде покрита с приходите от тези дейности. Сега, когато сме към края на строителните дейности и резултатът от труда ни е видим, ви го показваме.

Обръщаме се чрез нашата страница към всички наши приятели, които искат да ни подкрепят с цел закупуване на някои необходими за функционирането на залата активи. Списък с необходимото е наличен тук  тук: https://docs.google.com/…/153i4uRFHZ3F7_Cai51_xVwXWo1…/edit…

Какво сме постигнали може да видите в приложените снимки.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *