Близо 33 хиляди лева са събрани за три месеца в благотворителната кампания за довършване на новата Арменска църква

Щастливи сме, да ви съобщим данните за набраните средства от началото на благотворителната кампания за довършване на новата Арменска църква. Благодарение на Вашата подкрепа, размерът на общата набрана сума за трите месеца е 32 719 лева. 

През месец октомври, нашите доброволци, чрез вашата помощ, успяха да съберат 1700 лева в касата на Църковното настоятелство. 8400 лева е размерът на даренията по банков път.

 

 

Справката ни за месец ноември показва, че 4440 лева са преведени от наши сънародници по каса и 2772 лева по банков път.

За месец декeмври заедно успяхме да съберем 2507 лева по каса и 12900 лева дарения по банков път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *