Ремонт на сградата на Арменския дом

Независимо че отдавна не сте чували новини от нас, Църковното настоятелство продължава да работи в пълен състав и да изпълнява своите цели, заложени още в началото на мандата. Като част от този план, дълго време търсихме начин да освежим фасадата на сградата на Арменския дом, която от години се руши и нуждае от сериозен ремонт. Както всички наши приятели в София знаят, сградата е стара – построена е през 1936/37 г. и от тогава, особено по външната част, не са правени почти никакви капиталови ремонти. В нея и към момента се помещава Църковният храм Сурп Аствадзадзин, който след успешното завършване на строящия се катедрален храм в София, ще бъде преместен там.

Преди няколко години успяхме да направим основен ремонт на целия покрив, в резултат на което сградата беше значително обезопасена срещу климатичните влияния. От вътре сградата е изцяло реновирана. Помещенията се превърнаха в едно по-приятно и функционално място за събитията и дейностите на общността, а също и успешно се отдават краткосрочно под наем, което носи жизненоважни приходи за издръжка. Същото важи и за вътрешния двор, който вече почти 3 години е основно място за провеждане на събития и празници през топлите месеци от годината.

В тази връзка ЦН на ААПЦ-София намери подходящ проект, по който кандидаства за финансиране на ремонт на фасадите на сградата. Благодарение на усилията на църковните настоятели, проектът беше одобрен и финансиран по бюджетна програма 1 “Опазване на недвижимото културно наследство” за Финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Сградата на Арменския културен дом в София има статут на архитектурно – строително и художествено НКС с категория “местно значение”.

На 30.07.19г. ЦН на ААПЦ подписа договор с Министерство на културата за консервационно- реставрационни дейности по фасадата и ремонтни работи, включващи и топлоизолация на всички части, без челната фасада откъм бул. Тодор Александров. Проектът за реставрация е изготвен от арх. Стана Бозаджиева и е на стойност 71 995 лв.

Какво ще бъде изпълнено в рамките на това финансиране:

Главна фасада: цели се възстановяване на фасадата и изява на архитектурния образ на сградата, съгласно първоначалния проект на автора и архитекнурния език на времето, в което е била създадена. Включва: контрастно третиране на фасадата, водоструйно почистване и консервационно импрегниране на повърхностите на каменната облицовка, подмяна на разрушени елементи на главния корниз, възстановяване/реинтеграция/ на нарушения по каменните детайли и полагане на топлоизолация в зоните изпълнени с мазилка.

Считаме, че с изпълнението на този проект сградата на Арменския културен дом в София, освен с по-естетичен и лицеприятен вид, ще подобри значително и топлоефективността си. От съществено значение за нас е сградата, която всички познават като Арменския дом, да бъде гордост за всички арменци в Столицата и да радва своите посетители освен с красивия вид отвътре, да радва очите и отвън.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *