Настоятелство

За живота на арменците в София и за средата, в която те се срещат, основна отговорност носи църковното настоятелство. Това е екип от млади хора с разнообразни професии, които влагат лично време и много сърце в това арменския дом и църквата  да бъдат не просто сгради, а средище за общуване и развитие на общността.

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

 


Оханес ПаникянПредседател на ЦН
Адвокат, съдружник в правна кантора, 41 год.
Агоп МарашлянМениджър на верига автомивки, 42 год.

Серж МанашянТърговия с ел.енергия и недв. имоти, 46 г.

Вахе АхегукянIT Project Manager, 43 год.

Виктор БаръмовФинансист, мениджър в лизингова компания, 37 г.

Антоний СтефановСпециалист дърводобив, горски структури и лесничейства.

Алексан Ахегукян Научен сътрудник в БАН, 74 г.

 

Основната цел на църковното настоятелство е запазването на ценностите на християнската вяра и съхраняването на културното наследство и традициите на арменците в София.

Логично тази цел се реализира с основния и най-важен проект за общността – изграждането на арменски православен храм в столицата, където арменците да се срещат и да работят както за общността, така и за обществото в България като цяло.

Банкова сметка на Църковното настоятелство

BG04BUIB98881048918800

 

NS1.bg