Настоятелство

За живота на арменците в София и за средата, в която те се срещат, основна отговорност носи църковното настоятелство. Това е екип от млади хора с разнообразни професии, които влагат лично време и много сърце в това арменския дом и църквата да бъдат не просто сгради, а средище за общуване и развитие на общността.

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Оханес Паникян Председател на ЦН Адвокат, съдружник в правна кантора, 46 год.
Агоп Марашлян Мениджър на верига автомивки, 47 год.

Серж МанашянТърговия с ел.енергия и недв. имоти, 51 г.

Вахе АхегукянIT Project Manager, 48 год.

Виктор БаръмовФинансист, директор във финансови институции, 42 г. 

Антоний Стефанов Специалист дърводобив, горски структури и лесничейства.

Алексан Ахегукян Научен сътрудник в БАН, 79 г.

Основната цел на църковното настоятелство е запазването на ценностите на християнската вяра и съхраняването на културното наследство и традициите на арменците в София.

Логично тази цел се реализира с основния и най-важен проект за общността – изграждането на арменски православен храм в столицата, където арменците да се срещат и да работят както за общността, така и за обществото в България като цяло.

Банкова сметка на Църковното настоятелство

ОББ 

Сметка в лева

IBAN BG86UBBS88881000928075

BIC UBBSBGSF

ААПЦ „ Света Богородица“ – София